CONTACT  
CONTACT-BE

Tel: +32 (0)3 236 0966
Gsm: +32 (0)485 080 495
Mail: info@mooring.be
Philippe Spethstraat 110
2950 Kapellen

CONTACT-NL

Mobiel: +31 (0)6 4124 3030
Mail: peterpm@xs4all.nl
Irislaan 247
2343 CL Oegstgeest

PROJECTEN

LP-naar-CD  NEW 
Flash sound
Rounded corner
Linux
SME server
VideoCD
Funstuff
Relax
  Contact gegevens en algemene voorwaarden  

  Belgie Nederland
Telefoon: 03 236 09 66 -
Gsm: 0485 080 495 06 4124 3030
Email: peter@mooring.be
peterpm@tiscali.be
peterpm@xs4all.nl
WWW: www.mooring.be www.xs4all.nl/~peterpm
Adres: Mooring
T.a.v.: Peter Mooring
Philippe Spethstraat 110
2950 Kapellen
Mooring
T.a.v.: Peter Mooring
Irislaan 247
2343 CL Oegstgeest
Handels-
register:
Toegekend ondernemingsnummer 861067614 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland onder nummer 27236721.
BTW-nummer: BE 861.067.614 1201.53.919.B.02
Bankreknr: 850-8272545-92 51.69.53.508
Bank: Centea Bank
Stenenbrug 101
2140 Antwerpen
Tel: 03 236 0470
ABN AMRO Bank
Burgwal 8
2611 GJ Delft
Tel: 015 214 5341


Algemene voorwaarden

Mooring doet uitsluitend zaken onder de voorwaarden zoals hieronder vermeld tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

'Aan de uitingen van Mooring kunnen geen gevolgen verbonden worden tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk gedaan zijn. Mooring is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door haar handelingen, toepassing van haar leveringen of adviezen. Leveringen en, voor zover van toepassing, rechten op geleverd werk, blijven ons eigendom zolang betaling door ons niet ontvangen is. Alle door ons opgegeven bedragen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. De betalingsconditie is altijd binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van haar naam in uitingen van Mooring waarbij uiteraard de goede naam van opdrachtgever niet in diskrediet gebracht zal worden.'