INTERIM SERVICES  
CONTACT-BE

Tel: +32 (0)3 236 0966
Gsm: +32 (0)485 080 495
Mail: info@mooring.be
Philippe Spethstraat 110
2950 Kapellen

CONTACT-NL

Mobiel: +31 (0)6 4124 3030
Mail: peterpm@xs4all.nl
Irislaan 247
2343 CL Oegstgeest

PROJECTEN

LP-naar-CD  NEW 
Flash sound
Rounded corner
Linux
SME server
VideoCD
Funstuff
Relax
  Business-ondersteuning  

Koppel strategie en uitvoering!

Algemeen

Terwijl de business omgeving van vandaag alsmaar complexer wordt neemt de ondersteuning op directie en management nivo af.
Door gebruik te maken van uitgebreide ervaring, brede scoop, commitment en mogelijkheden om te handelen kunt u kritische beslissingen sneller nemen en ook de uitvoering uitbesteden.

Advies en uitvoering kunnen niet los van elkaar gezien worden maar moeten juist gekoppeld worden om succesvol met de hedendaagse business issues om te kunnen gaan. Alleen zo krijgt u immers een totaaloplossing op de meest effectieve manier!

Voorbeelden van aandachtgebieden:

 • Bepalen van focus en timing
 • Onderscheidend vermogen creeren
 • Verhogen van de waarde van de organisatie
 • Positionering van organisatie, dienst en/of product
 • Effectief communiceren met uw doelgroepen en de media
 • Onderzoeksbureaus betrekken
 • Uw organisatie op het internet
 • Aantrekken van de juiste mensen op de juiste momenten
 • (Her)Inrichten van uw organisatie
 • Ondersteuning van uw business met informatie technologie zoals business intelligence, intranet, e-commerce
 • Onderhandelingen, bemiddeling, second opinions

Issues

Wat is de beste manier om mijn product te marketen, is mijn idee over de groei van mijn organisatie wel de juiste, enz.

In mijn visie zou iedereen een strategische partner moeten hebben die meedenkt, ideeen toetst, concrete voorstellen doet. Maar die ook in staat is bij het uitvoerende traject ondersteuning te geven. Praktijkgericht, zonder moeizame procedures. Alleen zo kan immers in een zo kort mogelijke tijd een optimaal resultaat bereikt worden.

Focus. Visie en strategie zijn meestal duidelijk maar om deze daadwerkelijk uit te voeren is er eigenlijk maar een ding van belang, namelijk focus. Zonder de juiste focus blijven plannen te lang liggen, duurt het te lang voordat resultaten gehaald worden, komt men vaak niet toe aan de zaken waar het uiteindelijk om gaat.

Timing. Timing is essentieel om doelstellingen te bereiken. De juiste timing vereist niet alleen een gedegen inzicht in de markt en het op waarde kunnen schatten van uitspraken van medewerkers, maar nog veel meer aandacht van u. De belangrijkste taken dienen niet alleen op vooraf bepaalde tijdstippen gereed te zijn, maar meer noodzakelijk nog, op tijd in werking gezet te worden.

Waarde. De waarde van uw organisatie of afdeling is een gegeven waaraan u kunt aflezen hoe uw organisatie of afdeling er voor staat. Deze waarde zelf is opgebouwd uit een aantal subwaarden die informatie geven over verschillende deelgebieden, zoals personeel, productontwikkeling, verkopen. Als het goed is neemt de waarde alsmaar toe. De verkopen kunnen afnemen maar uw nieuwe product is nagenoeg klaar voor de markt. Of uw personeel kan afnemen maar de verkopen blijven stijgen. Door de waarde en subwaarden constant te monitoren krijgt u inzicht in het functioneren van uw organisatie of afdeling en kunt u optimaal sturen.

Meer, beter, sneller, nieuw

Meer, beter, sneller, nieuw zijn woorden die direct betrekking hebben op uw business. En waar u ongetwijfeld dagelijks mee bezig zou willen zijn. Maar neemt u er wel voldoende tijd voor?

Meer. Meer personeel, meer klanten, meer geld, meer produkten, enz. Meer doen betekent meer uit uw business halen. Dat lijkt triviaal en soms is dat ook zo. Het is vaak net die stap die u moet nemen.

Beter. Verbeter de performance van uw marketing, verkoop, productie, enz. Kortom van uw medewerkers. Het verschuiven van verantwoordelijkheden lijkt vanzelfsprekend maar is alleen zinvol als u uw medewerkers inzicht geeft in de resultaten die zij zelf genereren.

Sneller. U volgt de markt. Maar uw concurrenten doen hetzelfde. De snelheid die u kan ontwikkelen is essentieel voor uw succes. Een maand eerder in business scheelt u niet aleen op de korte termijn veel geld maar bepaalt in veel gevallen voor een grote mate het succes dat u op de lange termijn kunt realiseren.

Nieuw. Vaak kunt u om een bestaand product heen nieuwe producten of diensten creeeren. Maar het kan ook zijn dat u met behulp van extra geld tijdelijk mensen nodig heeft om u te assisteren. Die u helpen om de business op te zetten, de juiste mensen aan te trekken, enz.

Samenvatting

Uw wereld vandaag [Complexiteit omhoog; Ondersteuning omlaag] Directie en management van uiteenlopende organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken die cruciaal zijn voor de onderneming of afdeling. Van hen wordt een steeds grotere snelheid van handelen verwacht terwijl de complexiteit van de vraagstukken alsmaar toeneemt. Het risico van uitstel of van een onjuiste beslissing kan zeer verstrekkende gevolgen hebben.

Uw wensen [Meer; Beter; Sneller; Nieuw] Specialisten zijn niet de mensen die u in eerste instantie kunnen ondersteunen. Het gaat om het plaatsen van zaken in een brede context en het initieren en controleren op de juiste momenten. U heeft behoefte aan een partner die u tijdelijk kan ondersteunen op gebieden zoals strategische en operationele marketing, organisatie (her)inrichting, personeel, public relations, inkoop, verkoop, project opzet, initiering, begeleiding, leiding, second opinions, onderhandelingen en contracten, evaluaties en analyses. En als het nodig is ook de uitvoering van u kan overnemen. Eigenlijk een tijdelijk verlengstuk van uw huidige mogelijkheden om permanent meer, betere, sneller en/of new business te creeren.

Uw eisen [Wat; Hoe; Wie] Leveranciers van adviesdiensten kunnen globaal worden ingedeeld in de grotere bureau's met afdelingen voor de verschillende specialismes en de kleinere gespecialiseerde bureaus. Beiden komen niet tegemoet aan de vraag van de markt. Vraagstukken van directie en management zijn in eerste instantie algemener van aard, maar vereisen daarnaast ook diepgaande kennis over de uitvoering.

Uw partner [Groot bereik; Ervaring; Betrokkenheid; Krachtig; Mogelijkheden om te handelen] Mijn product is het leveren van tijdelijke ondersteuning aan directie en management. Wij bieden ervaring, multi-disciplinaire achtergrond, en netwerken. Korte termijn ondersteuning, snelle inzetbaarheid, minimale afhankelijkheden. Duidelijkheid en inzicht in de te volgen werkwijze. En mocht aanvulling of uitwerking verder nodig zijn dan kunnen wij dit voor u doen of de juiste (interne of externe) partner(s) selecteren en indien gewenst begeleiden bij de uitvoering. Zodat voor u een effectieve totaaloplossing onstaat.

 

Uw oplossing? Bel voor een geheel vrijblijvende afspraak!